Publicado el 27 oct. 2015

TÈCNIQUES D’ESTUDI AL CENTRE XÀTIGA:

Oferim classes personalitzades amb noves eines de treball

per ajudar als alumnes a superar les seves dificultats en l’estudi.